[strona główna]

FIRE FORCE

1.wynurzenia, 2 Bronie, 3.Klawiszologia, 4.Opis misji.

 

Wreszcie spełniły się Twoje marzenia i zostałeś przyjęty do oddziału komandosów. Po długotrwałym i wyczerpującym szkoleniu, zdobyłeś odpowiednie kwalifikacje, aby rozpocząć swoją pierwszą akcję. Jesteś przygotowany na wszystko. Nie możesz przecież zawieść Ojczyzny i swoich kolegów z oddzia­łu. Gra należy do gatunku Arcade (zręcznościowa). Jest rozwinięciem pomysłu wykorzystanego w klasycznych grach tego gatunku, np. „RAMBO", „COMMANDO", „DOGS OF WAR", itp. Z całą pewnością „FIRE FORCE" przewyższa te progra­my zarówno pod względem graficz­nym, jak również ciekawych roz­wiązań. Gra składa się z 12 różno­rodnych misji bojowych. Akcja roz­grywa się szybko, ale oprócz ref­leksu trzeba czasami trochę po-kombinować, aby szczęśliwie ukoń­czyć misję. Miłośnicy tego typu ro­zrywki nie powinni być zawiedzeni uruchamiając „FIRE FORCE". Jest to po prostu rzetelnie wykonana strzelaninka adresowana do mniej wymagających odbiorców.

 

 

Przed przystąpieniem do działań możesz wybrać odpowiednią broń w zależ­ności od specyfiki misji bojowej.

Do wyboru masz:

1. US M117 CARBINE - ciężar 5 jednostek, mało skuteczny, magazynki takie jak w M16.

2. US M60 MACHINĘ GUN - ciężar 12 jednostek, bardzo skuteczny, pas z amunicją waży 2 jednostki

3. SOVIET AKM ASSAULT RIFLE - ciężar 6 jednostek, średnio skuteczny.

4. US M16 + M203 LAUNCHER - ciężar  8 jednostek, średnio skuteczny, ciężar magazynka l jednostka. Wyposażony w granatnik, który używasz wciskając „fire" i popychając dźwignię joysticka do przodu. Jeden granat M203 waży 2 jednostki.

5. WEST GERMAN H&K MP5 SDA2 - ciężar 4 jednostki, średnio skuteczny. Wyposażony w tłumik  bez  którego  nie sposób ukończyć misji 4 i 9. Magazynek waży l jednostkę.

 

KLAWISZE FUNKCYJNE:

Fl - użycie noża

F3 - użycie bazooki

F5 - użycie karabinu

F7 - podłożenie ładunku wybuchowe­go

1-6 - zdetonowanie pozostawionych ładunków wybuchowych

0 - zdetonowanie wszystkich ładunków wybuchowych

RETURN - ustawienie naprowadzaczy laserowych

F - wprowadzenie kodu

A - przyspieszenie czasu przylotu heli­koptera

HELP (page down na emulatorze) - użycie apteczki

SPACE - odebranie broni i ekwipunku żołnierzowi wroga (pod warunkiem, że na nim staniesz).

DEL - granaty

 

 

 

 

MISJA 1

 

Otrzymałeś zadanie zlikwidować do­wódcę obozu wroga. Z raportów wywiadu wynika, że jest to niezwykle brutalny i agresywny osobnik. Możesz rozpoznać go po czerwonym berecie, a najprędzej możesz znaleźć go w ostatnim budynku.

Twoja misja ma ściśle tajny charakter. Nie możesz zostać przez nikogo zauwa­żony, gdyby jednak tak się stało, ten nie­szczęśnik nie ma prawa przeżyć. Jeśli misja nie powiedzie się i zostaniesz schwytany, możesz być pewien, że Armia wyprze się Ciebie. Tak więc możesz liczyć tylko na siebie, a więc do dzieła...

Misja rozpoczyna się o godz. 8.15, a kończy o 8.32. Jeśli do tego czasu nie wykonasz zadania i nie zgłosisz się w wyznaczonym punkcie, zostaniesz uznany za zaginionego w akcji.

Odlot nastąpi z kwadratu TANGO/41.

 

MISJA 2

Twoim zadaniem jest zniszczenie wszystkich materiałów i zlikwidowanie całego personelu znajdującego się w wiosce. Według ostatnich doniesień wy­wiadu, wioska jest ważnym punktem stra­tegicznym. Zgromadzono tam duże ilości broni, głownie produkcji radzieckiej. Tere­nem Twojego działania jest tropikalna dżungla.

Misję rozpoczynasz o godz, 7.50, a kończysz o 8.06. Odlot nastąpi z kwadra­tu BRAWO29.

 

MISJA 3

Groźni terroryści weszli w posiadanie amerykańskich rakiet najnowszego typu - SA14 GREMLIN. Waszyngton domaga się wyeliminowania grupy terrorystów i unieszkodliwienia wszystkich rakiet, które znajdują się w skrzynkach rozmieszczonych w różnych budynkach. Jedynym skutecznym sposobem unieszkodliwienia rakiet jest zaminowanie skrzynek i ich detonacja. Wszystkie chwyty w tej misji są dozwolone. Akcja rozgrywa się w terenie zabudowanym.

Rozpoczęcie misji godz. 9.10, zakoń­czenie 9.33.

Odlot z kwadratu ALPHA/33. Musisz zniszczyć 6 skrzynek z rakietami. W dru­gim budynku są schody prowadzące w dół. Są one ukryte za skrzynkami - tylko ta droga możesz przejść.

 

 

MISJA 4

Wywiad donosi, że w wiosce położonej w kwadracie OMEGA 07-26 znajduje się drużyna żołnierzy amerykańskich wziętych do niewoli. Jak łatwo się domyśleć, otrzymasz zadanie, aby uratować więźniów. Znajdują się oni w domkach na terenie wioski. W Twojej misji niezbędna jest broń z tłumikiem, gdyż w przypadku odkrycia Cię przez żołnierzy wroga, jeńcy zostaną zabici. Aby akcja została uwień­czona sukcesem musisz uratować 6 więźniów.

Terenem działania jest las tropikalny. Rozpoczynasz o 1.48, a musisz zakoń­czyć o 2.10. Odlot nastąpi z punktu OMEGA/28.

Pamiętaj, aby na początku misji, gdy zobaczysz korzeń, musisz się czołgać że­by nie zauważył Cię obserwator siedzący w bunkrze.

 

MISJA 5

Z ostatnich raportów wywiadu wynika, że wojska wroga przygotowują Się do ataków. Na tę operację przygotowano znacz­ne zapasy paliwa. Większe oddziały Twojego wojska są zbyt daleko, aby podjąć skuteczną akcję. No cóż, znów popadło na Ciebie". Otrzymujesz rozkaz przedosta­nia się do wioski wroga i zniszczenie zmagazynowanych zapasów paliwa.

Terenem działania jest pustynia. Obóz znajduje się w kwadracie TANGO 23-31. Misja rozpoczyna się o 8.15, a trwa do 8.32. Odlot z kwadratu TAN­GO/28.

W obozie znajduje się pięć celów. Są to cztery składy paliwa oraz jedno działko przeciwlotnicze. 

MISJA 6

Twoje siły zniszczyły most na rzece, który był ważnym punktem strategicz­nym. Jednak szybko powstał nowy most na rzece w kwadracie-DELTA 17. Znajdu­je się on poza zasięgiem Twoich bombowców. Dowództwo zdecydowało, że most ten jest bardzo ważnym punktem strategicznym i tylko samotny atak doskonale wyszkolonego komandosa może doprowadzić do zniszczenia obiektu. Podczas tej misji używana jest oryginalna amerykńska broń M16. Zbliża się 8.45 czas więc wyruszyć do akcji. Jej zakończenie nastąpi o 9.01. Odlot z kwadratu DELTA 40. Aby wysadzić most, wystarczy użyć trzech ładunków wybuchowych rozłożonych w równej odległości od siebie.

MISJA 7 

Ponownie terroryści dali znać o sobie Tym razem ich łupem padły ważne doku­menty wojskowe armii USA. Waszyngton domaga się odzyskania dokumentów i zlikwidowania sprawców ich zaginięcia. 

Misja rozgrywa się w terenie zabudowanym, a wszystkie chwyty są dozwolone.

Rozpoczęcie misji godz. 9.10, zakoń­czenie 9.33. Odlot nastąpi z kwadratu OMEGA/25.

 

MISJA 8

Siły sprzymierzone przygotowane są do ataku na pozycję wroga. Twoim zadaniem jest ustawienie naprowadzaczy laserowych przy wszystkich hangarach i bramach. Resztę załatwi lotnictwo niszcząc cele rakietami naprowadzanymi laserowo. Celami podrzędnymi są działa obrony przeciwlotniczej. Możesz wysadzić je używając ładunków wybuchowych.

Terenem działania jest pustynia. Misja zaplanowana jest na godz. 8.15-8.32. Odlot z kwadratu BRAVO/40.

 

MISJA 9

Grupa terrorystyczna uprowadziła sześ­ciu amerykańskich negocjatorów ONZ. Chcą ich wymienić na swoich współziom­ków, którzy siedzą w więzieniach na ca­łym świecie. Jak było do przewidzenia, rządy krajów w których więzieni są terro­ryści odmówiły wszelkich negocjacji.

Znów do akcji zostaje skierowany nieus­traszony komandos imieniem.... (tu wpisz swoje imię). Musisz wyeliminować wszyst­kich terrorystów i ocalić zakładników. W tej misji należy używać broni z tłumikiem. Zostaniesz zrzucony w kwadracie INDIA­NA 01 i z tego miejsca będziesz musiał wracać.

Rozpoczęcie misji zaplanowano o godz. 9.10, a zakończenie o 9.42.

 

MISJA 10

Ofensywa wojsk sprzymierzonych na­tknęła się na silny opór, więc Twoim za­daniem będzie zorganizowanie dywersji na tyłach wroga. Podczas swojej brawu­rowej akcji musisz zniszczyć jak najwięcej materiałów i żołnierzy wroga. Wszystkie metody są dozwolone. W obozie używa­na jest przede wszystkim oryginalna broń radziecka.

Teren działania to las tropikalny. Misja przewidziana jest na godz. 7.05-7.23.

 

MISJA 11

Lotnictwo już od dawna próbuje zniszczyć most i drogę w kwadracie ROMEO 22-34. Dotychczasowe działania nie przyniosły jednak spodziewanych rezultatów. Otrzymałeś rozkaz ustawienia naprowadzaczy dla bomb laserowych przy filarach mostu. A ponadto zniszczenie jak największej ilości dział przeciwlotniczych.

Działasz w terenie zabudowanym. Mis­ja rozpoczyna się o 8.20, a kończy o 8.45. Odlot nastąpi z kwadratu RO­MEO/42.

 

MISJA 12 

W obozie wroga pojawił się nowy ofi­cer, który wsławił się swoja brutalnością i przebiegłością. Zdążył już przysporzyć wielu kłopotów wojskom sprzymierzo­nym. Twoim zadaniem jest zlikwidowanie tego oficera. Ze względu na tajny charak­ter misji nie możesz zostać przez nikogo zauważony. Jeśli zostaniesz schwytany, armia wyprze się Ciebie. Oficer nosi czer­wony beret.

Teren działania to las tropikalny. Misja rozpoczyna się o 7.50, a kończy o 8.06. Odlot nastąpi z kwadratu ALPHA/45. 

 

opracowanie: Grzegorz Polit w oparciu o wersją na Amigę

dla Computer Studio 3/93